Příběh našeho spolku

Spolek Malešice bez hranic jsme založili v lednu 2019 s cílem pořádat kulturní akce v našem nejbližším okolí. Historie se však začala utvářet již nějaký čas před oficiálním založením.

Vznik našeho spolku byl motivován pocitem jednostranné kulturní nabídky v okolí. Delší dobu v nás rostl pocit potřeby se zapojit do utváření našeho životního prostoru. Rádi bychom nabízeli kvalitní, alternativní způsoby společenského a kulturního vyžití, přičemž bychom byli rádi kdyby se nám dařilo vytvářet prostředí, ve kterém se lidé budou rádi potkávat. Vzhledem k tomu, že v nás neustále rezonují příběhy nečekaných setkání a příjemně stráveného odpoledne v rámci Malešického jarmarku, věříme, že se nám tato představa daří naplňovat.

Při pořádání našich akcí se snažíme jít i cestou trvale udržitelného přístupu, vzhledem k tomu, že si uvědomujeme dopady současného konzumního života. Na další ročník Malešického jarmarku bychom například rádi připravili půjčovnu nádobí, abychom eliminovali spotřebu plastu.

Mezi naše plánované projekty patří divadelní představení pro děti, promítání letního kina a zajímavé koncerty.

V roce 2021 jsme zrekonstruovali stodolu Chez Nous (U nás), která se stala hlavním prostorem pro naše aktivity.